Tilbud

Styrkerom

I tilknytning til hallen er det et styrkerom. Dette brukes av laga til styrketrening i forbindelse med trening og skolene driver opplæring i kroppsøving. Den er åpen samtidig med hallen.

Møtelokaler

Idrettsparken disonerer  et møterom/selskapslokale som tar ca 50 personer, til dette er det også kjøkken og lagerrom. Ta kontat med oss for leie av lokalene.

Kunstgressbane

Høsten 2009 ble det bygd kunstgrasbane der grusbanen låg. Det at grusbanen hadde så gode grunnforhold, gjorde at det var forholdsvis enkelt å anlegge en kunstgrasbane der. Banen er et samarbeid mellom Midtre Gauldal Kommune, Støren Sportsklubb, Sokna IL,  Singsås  IL og Rognes IL. Dette er et fenomenalt tilbud til hele dalføret, særlig på den tiden av […]

Treningsflater

Anlegget har 3 treningsflater med gras. Disse brukes for å avlaste hovedbanen. Ellers spilles det kamper for de laga som har 7 eller 5 spillere. Disse vedlikeholdes på samme måte som grasbanen. Men treningsflatene har for dårlig overbygg på midten til at det er lett å holde de i topp stand.