Idrettsparken

Støren Idrettspark ble innviet den 30 August  1996. Da hadde anlegget kostet ca 11 mill. Storparten av beløpet kan vi takke Norsk Tipping A/S for. Noe som vi kan se ved oppslag på klubbhuset.

Anlegget kom som en følge av at Støren Sportsklubb`s anlegg i Moøya ble regulert til industri og det måtte skaffes en erstatning. Støren Idrettspark ble  bygd som et regionalt anlegg i den hensikt å skulle gi et tilbud ut over kommunesenteret Støren.

I 2000 ble anlegget tildelt Sør-Trøndelags «Miljøpris for idrettsanlegg og kulturbygg» som et godt planlagt og godt drevet anlegg med god kommunikasjon med brukerne.