Idrettshallen

Vær oppmerksom på at treninger kan gå ut pga. håndballkamper eller andre arrangementer.

Mandag

TIDLAGAKTIVITETSALGARD.STARTTRENER / ANSVARLIGTELEFON

Tirsdag

TIDLAGAKTIVITETSALGARD.STARTTRENER / ANSVARLIGTELEFON

Onsdag

TIDLAGAKTIVITETSALGARD.STARTTRENER / ANSVARLIGTELEFON

Torsdag

TIDLAGAKTIVITETSALGARD.START TRENER / ANSVARLIGTELEFON

Fredag

TIDLAGAKTIVITETSALGARD.STARTTRENER/ANSVARLIGTELEFON

Lørdag

TIDLAGAKTIVITETSALGARD.STARTTRENER / ANSVARLIGTELEFON

Søndag

TIDLAGAKTIVITETSALGARD.STARTTRENER /ANSVARLIGTELEFON